Θεώρηση βιβλιαρίων Υγείας

Το ΙΚΑ με ανακοίνωση στις 12/2/2015 γνωστοποιεί στους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ την λειτουργία 2015 νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας αναζήτησης Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. για τους ασφαλισμένους του τ. Ο.Π.Α.Δ από16 Φεβρουαρίου 2015. Για τους συναδέλφους δεν χρειάζεται θεώρηση τα βιβλιάρια υγείας καθόσον ισχύουν εφ’ όρου ζωής. Για τα προστατευόμενα μας μέλη (ιδίως για τα παιδιά ) απαιτείται θεώρηση.

Σελίδες