1ο Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΙΡ

Το πρώτο Δ.Σ. που προέκυψε από τις εκλογές της 09/06/2007 είναι το παρακάτω:

α. Μαρδίκης  Ιωάννης Πρόεδρος
β. Τσούλης  Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος
γ. Πιερουτσάκος  Θεμιστοκλής Γραμματέας
δ. Φούτσης  Αλέξανδρος Ταμίας
ε. Κρανιάς  Ιωάννης Μέλος
στ. Σαλάκος  Ηλίας Μέλος
ζ. Δρίτσας  Ιωάννης Μέλος