Διατελέσαντες Διοικητές Σχολής

ΕΠΙΣΜΗΝΑΓΟΣ  (ΙΓΥ)  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ  1951-1953

ΕΠΙΣΜΗΝΑΓΟΣ  (ΙΕΥ)  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΣΠΙΩΤΗΣ  1966-1969

ΕΠΙΣΜΗΝΑΓΟΣ  (Ρ)  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ  1969-1971

ΕΠΙΣΜΗΝΑΓΟΣ  (Ρ)  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ  1974-1976

ΣΜΗΝΑΓΟΣ  (Ρ)  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  1976-1978

ΣΜΗΝΑΓΟΣ  (Ρ)  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  1978-1979

ΕΠΙΣΜΗΝΑΓΟΣ  (Ρ)  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  1981-1983

ΕΠΙΣΜΗΝΑΓΟΣ  (Ρ)  ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ  1994-1997

ΕΠΙΣΜΗΝΑΓΟΣ  (Ρ)  ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  1998-1998

ΑΝΤΙΣΜΗΝΑΡΧΟΣ  (Ρ)  ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  2001-2002

ΕΠΙΣΜΗΝΑΓΟΣ  (Ρ)  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ  2002-2006

ΑΝΤΙΣΜΗΝΑΡΧΟΣ  (Ρ)  ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΛΕΖΙΟΣ  2010-2012