8η ΣΕΙΡΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ (ΣΙΡ)

(19/9/1994-13/9/19976

ΕΔΡΑ ΣΧΟΛΗΣ: ΔΕΚΕΛΕΙΑ ( ΤΑΤΟΙ )

ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ: ΕΠΙΣΜΗΝΙΕΣ

1. ΜΑΓΝΗΣΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

2. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ

3. ΚΟΥΤΣΟΤΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

4. ΜΑΛΑΚΟΥΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

5. ΜΕΡΙΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

6. ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

7. ΛΟΦΤΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

8. ΚΟΤΡΕΤΣΟΣ ΣΥΜΕΩΝ

9. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

10. ΜΠΕΤΙΧΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

11. ΔΕΡΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

12. ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

13. ΑΥΓΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

14. ΧΑΛΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

15. ΜΠΟΥΡΔΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

16. ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ Κ

17. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ

18. ΓΝΟΝΕΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

19. ΠΕΤΡΟΥΛΗΣ Κ