2ο Διοικητικό Συμβούλιο

Στις εκλογές της 20ης Νοεμβρίου 2010 εκλέχθηκε νέο διοικητικό συμβούλιο ΣΑΙΡ.
Το νέο διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

α. Κρανιάς  Ιωάννης Πρόεδρος
β. Βουλιώτης  Μενέλαος Αντιπρόεδρος
γ. Γκουγκουλής  Ξενοφών Γραμματέας
δ. Σύρος  Δημήτριος Ταμίας
ε. Μαρδίκης  Ιωάννης Μέλος
στ. Πιερουτσάκος  Θεμιστοκλής Μέλος
ζ. Πρίτσος  Παύλος Μέλος