Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΙΡ

Το νέο διοικητικό συμβούλιο που αναδείχθηκε από τις εκλογές της 16ης Νοεμβρίου 2019 έχει ως εξής:

α.  Σμχος (Ρ) Ιωάννης Δαλέζιος  ε.α. Πρόεδρος
β.  Σμχος (Ρ) Κωνσταντίνος Γρηγοριάδης  ε.α. Αντιπρόεδρος
γ.  Ανθσγός (Ρ) Ξενοφών Γκουγκουλής  ε.α. Γραμματέας
δ.  Επγός (Ρ) Γεώργιος Τσακαλωμάτης  ε.α. Ταμίας
ε.  Σμχος (Ρ) Λεωνίδας Ελαιοτριβιάρης  ε.α. Μέλος
στ.  Σμχος (Ρ) Ευστάθιος Μωυσιάδης  ε.α. Μέλος
ζ.  Σμχος (Ρ) Απόστολος Εμμανουήλ  ε.α. Δημ. Σχέσεις