11η ΣΕΙΡΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ (ΣΙΡ)

(1/10/2001- /9/2003)

ΕΔΡΑ ΣΧΟΛΗΣ: 128ΣΕΤΗ (ΚΑΒΟΥΡΙ)

ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ: ΣΜΗΝΙΕΣ

1. ΝΤΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2. ΚΩΛΕΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

3. ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

4. ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

5. ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ

6. ΜΠΙΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

7. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

8. ΙΣΠΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

9. ΜΠΑΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

10. ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

11. ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ