14η ΣΕΙΡΑ ΣΙΡ

Από την ορκωμοσία 14ης Σειράς ΣΙΡ (25/07/2012)

Στην πρώτη φωτογραφία φαίνεται ο Υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Αντιπτέραρχος (Ι) Ευάγγελος Τουρνάς, που απονέμει τα πτυχία στους νέους Σμηνίες.

Στη δεύτερη φωτογραφία φαίνεται ο Διοικητής στης Σχολής ΣΙΡ, Αντισμήναρχος (Ρ) Ιωάννης Δαλέζιος, που διαβάζει την ημερησία διαταγή της Σχολής.

 Η τρίτη φωτογραφία είναι η αναμνηστική φωτογραφία όλων των νέων Σμηνιών. Στο κέντρο της φωτογραφίας φαίνεται ο Υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Αντιπτέραρχος (Ι) Ευάγγελος Τουρνάς. Δεξιά του φαίνεται ο Διοικητής της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης, Υποπτέραρχος (Ι) Αθανάσιος Παπανικολάου και αριστερά του ο Διοικητής της Σχολής ΣΙΡ Αντισμήναρχος (Ρ) Ιωάννης Δαλέζιος.