Γενικά Στοιχεία της ΣΙΡ

Η Σχολή βρίσκεται στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας (Δήμου Αχαρνών) και απέχει από το κέντρο των Αθηνών 18 km περίπου.

Αποστολή

Αποστολή της Σχολής είναι η δια της άρτιας εκπαίδευσης, παραγωγή Υπαξιωματικών Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων, ώστε να είναι ικανοί να ανταποκριθούν με επιτυχία, στις ιδιαίτερα αυξημένες υποχρεώσεις σαν πληρώματα αεροσκαφών και στα υπόλοιπα καθήκοντα που τους ανατίθενται σε ένα τεχνολογικά υψηλού, επιπέδου μηχανισμό όπως είναι η Πολεμική Αεροπορία, στον επιχειρησιακά πολύ ευαίσθητο, εναέριο χώρο της Πατρίδας μας.

Έμβλημα Σχολής

Η παράσταση παριστά τον θυρεό της Πολεμικής Αεροπορίας με την Υδρόγειο Σφαίρα και τα Φτερά  καθώς και με τους πραγματικούς αστέρες της Μεγάλης Άρκτου και της Κασσιόπης, σύμβολα που χαρακτηρίζουν από αρχαιοτάτων χρόνων την Ναυτιλία.

Το ρητό "ΑΣΤΡΟΙΣ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΕΤΕΚΜΑΙΡΟΥ" είναι απόσπασμα του φιλοσόφου και ιστορικού Λουκιανού και σημαίνει "Τα άστρα μας δείχνουν τον σωστό δρόμο".

Οργάνωση

Η ΣΙΡ λειτουργεί σαν ανεξάρτητη μονάδα της Π.Α. (ισότιμη με Σμηναρχία) και υπάγεται στη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ).