Πρακτικό Ίδρυσης Συλλόγου και Εκλογή Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής

Στην Αθήνα, σήμερα στις 11 Οκτωβρίου 2006 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00, στην οδό Λυκούργου 9 συνήλθαν οι παρακάτω υπογράφοντες Έλληνες πολίτες οι οποίοι έχουν τα προσόντα που απαιτούνται από το νόμο για ίδρυση σωματείου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.  Ιδρύουμε σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία ¨ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ¨ (ΣΑΙΡ).

2.  Ψηφίζουμε και εγκρίνουμε ομόφωνα, όπως έχει το καταστατικό που συντάχθηκε, αποτελούμενο από τριάντα τρία (33 ) άρθρα, το οποίο υπογράφουμε σύμφωνα με το άρθρο 79 του Αστικού κώδικα.

3.  Προβήκαμε ομόφωνα στην εκλογή προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, όπως ορίζεται στο καταστατικό, που αποτελείται από τους παρακάτω:
1. ΜΑΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ             (ΠΡΟΕΔΡΟΣ).
2. ΚΡΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ              (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ).
3.ΠΙΕΡΟΥΤΣΑΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ).
4.ΓΚΟΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ          (ΤΑΜΙΑΣ).
5.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΊΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ                (ΜΕΛΟΣ).
6. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΛΙΑ                 (ΜΕΛΟΣ).
7. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ             (ΜΕΛΟΣ).

4.  Αναθέτουμε στην προσωρινή Διοίκηση να προβεί:
      α  Στις νόμιμες ενέργειες για την αναγνώριση του Σωματείου μας από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και την εγγραφή του στο Ειδικό Βιβλίο Σωματείων.
           β  Να προκηρύξει και να ενεργήσει τις αρχαιρεσίες για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.
           γ   Να γνωστοποιήσει την ίδρυση του Σωματείου σ΄όλους τους απόστρατους Ραδιοναυτίλους καθώς και στις ορφανικές οικογένειες των Ραδιοναυτίλων και να εγγράψει ως μέλη του σωματείου τυχόν επιθυμούντες τηρώντας την προβλεπόμενη διαδικασία εγγραφής μελών.

5.  Αυτό το πρακτικό ιδρύσεως και εκλογής προσωρινής διοικήσεως έγινε στην Αθήνα 11/10/2006 και υπογράφεται από  τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου ως κατωτέρω:
          1.Κρανιάς Ιωάννης του Γεωργίου.
          2.Σαλτερής Νικόλαος του Γεωργίου.
          3.Κακολύρης Αθανάσιος του Δημητρίου.
          4.Χριστάκος Νικόλαος του Ιωάννου Ευριπίδου.
          5.Πιερρουτσάκος Θεμιστοκλής του Κυριάκου.
          6.Ναούμ Αναστάσιος του Δημητρίου.
          7.Πουλόπουλος Νικόλαος του Ιωάννου.
          8.Παγκάκης Ιωάννης του Αναστασίου.
          9.Φούτσης Αλέξανδρος του Γεωργίου.
        10.Καπετάνιος Παναγιώτης του Θεοδώρου.
        11.Γραμματικός Ιωάννης του Κων/νου.
        12.Ντούνος Παναγιώτης του Κυριάκου.
        13.Γρίμας Αντώνιος του Λαζάρου.
        14.Γεωργίου Ιωάννης του Παναγιώτη.
        15.Καρυστιάνης Σωτήριος του Γεωργίου.
        16.Τσεκούρας Δημήτριος του Ευσταθίου.
        17.Διμπινουδης  Λάμπρος του Σωτηρίου.
        18.Τσακαλωματης Γεώργιος του Δημητρίου.
        19.Παναγιωτίδης Παναγιώτης του Γεωργίου. 
        20.Πρίτσος Παύλος του Δημητρίου. 
        21.Κωνσταντοπουλος Χρήστος του Αποστόλου. 
        22.Χαρίσης Αστέρης του Σπυρίδωνος . 
        23.Κοντογιώργος Κων/νος του Δημητρίου .
        24.Βαφειάδης  Νικόλαος του Ηλία . 
        25. Μοναστηριώτης Μιχαήλ του Ονούφριου . 
        26.Βασιλάκος Πολυχρόνης του Γεωργίου.
        27.Κλεφτογιάννης Αντώνιος του Δήμου .
        28.Σπυράτος Χρήστος του Γερασίμου. 
        29.Σταυρίδης Αντώνης  του Χαραλάμπους. 
        30.Παναγιωτόπουλος Νικόλαος του Αντωνίου. 
        31.Τσούλης Κων/νος  του  Αθανασίου.  
        32.Χατζής Χρήστος του Κων/νου. 
        33.Νικολακόπουλος Δημήτριος .   
        34.Καγκιούζης Δημήτριος του Γρηγόρη .
        35.Ντάγρας Χρήστος του Δημητρίου.  
        36.Παναγόπουλος Βασίλειος του Δημητρίου. 
        37.Ράζος Ιωάννης.  
        38.Λιόντας Νικόλαος . 
        39.Ψύλλος Αθανάσιος του Γεωργίου. 
        40.Παπακωνσταντίνου Γεώργιος του Ανδρέα.  
        41.Σαλάκος Ηλίας του Μιχαήλ. 
        42.Ζερβέας Σταύρος του Νικολάου.  
        43.Γκογκίδης Αντώνιος  του  Γεωργίου. 
        44.Μαρδίκης  Ιωάννης  του Δημητρίου. 
        45.Μαρδίκης Παναγιώτης του Αγγελή. 
        46.Παπαγεωργίου Ιωάννης του Ηλία.  
        47.Νάννος Ευάγγελος του Κων/νου. 
        48.Γκογκολής Ξενοφών του Δημητρίου.
        49.Παγκάκης Δημήτριος του Νικολάου.