1η ΣΕΙΡΑ ΣΙΑ

Από τη διάρκεια φοίτησης στη σχολή

Από την ορκωμοσία στην 112ΠΜ το1951

Στη πρώτη φωτογραφία η παράταξη ορκωμοσίας. Στη δεύτερη η ορκωμοσία. Στη τρίτη φαίνεται ο βασιλιάς Παύλος να απονέμει τη πουλάδα (διακριτικό ιπταμένου) και το πτυχίο  στο νέο επισμηνία ραδιοναυτίλο- βομβαρδιστή Σταυρίδη Αντώνιο.