13η ΣΕΙΡΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ (ΣΙΡ)

(11/10/2004- 4 /9/2006)

ΕΔΡΑ ΣΧΟΛΗΣ: 128ΣΕΤΗ ( ΚΑΒΟΥΡΙ )

ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ: ΣΜΗΝΙΕΣ

1. ΜΠΑΙΡΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2. ΤΣΙΛΙΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

3. ΚΟΡΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

4. ΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

5. ΙΤΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

6. ΣΤΑΘΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

7. ΚΑΛΥΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

8. ΔΕΤΣΙΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

9. ΖΑΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

10. ΚΥΛΑΦΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

11. ΚΟΡΔΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ