3η ΣΕΙΡΑ ΣΙΑ

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΠΟ ΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ

Η ομάδα Μπάσκετ της Σχολής Ιπταμένων Αεροπορίας (ΣΙΑ) Φεβρουάριος 1968. Διακρίνονται από αριστερά προς τα δεξιά οι Δόκιμοι: Όρθιοι οι Γκογκίδης Αντώνης (3η ΣΙΑ)- Σγούρος Χρήστος (3η ΣΙΑ)-Βασιλάκος Πολυχρόνης (2α ΣΙΑ)- Σιφάκης Χρήστος (2α ΣΙΑ) και Νάννος Ευάγγελος (3η ΣΙΑ). Καθιστοί οι  Βαφειάδης Νίκος (2α ΣΙΑ) - Χανιώτης Θεόδωρος (2α ΣΙΑ) - Γαλαζούλας Αλέξανδρος (3ηΣΙΑ) και Γρίμας Αντώνιος (3η ΣΙΑ)

 

 

Η ομάδα Μπάσκετ της Σχολής Ιπταμένων Αεροπορίας (ΣΙΑ) Φεβρουάριος 1968. Διακρίνονται από αριστερά προς τα δεξιά οι Δόκιμοι: Όρθιοι οι Σιφάκης Χρήστος (2α ΣΙΑ) Γκογκίδης Αντώνης (3η ΣΙΑ) - Σγούρος Χρήστος (3η ΣΙΑ) - Βασιλάκος Πολυχρόνης (2α ΣΙΑ)- και Λάτσιος Γεώργιος (2α ΣΙΑ με τη στολή). Καθιστοί οι  Βαφειάδης Νίκος (2α ΣΙΑ) - Χανιώτης Θεόδωρος (2α ΣΙΑ) - Γαλαζούλας Αλέξανδρος (3ηΣΙΑ) - Γρίμας Αντώνιος (3Η ΣΙΑ) και Νάννος Ευάγγελος (3η ΣΙΑ).

 

 

Διακρίνονται από αριστερά προς τα δεξιά οι Δόκιμοι 3ης ΣΙΑ: Όρθιοι οι Φίλιππας Παναγιώτης, Κρανιάς Ιωάννης , Μισόππαπας  Χρήστος, Μπόλας Αναστάσιος , Μανουσάκης Μάρκος και Τριάντος Αθανάσιος. Καθιστοί οι Κουτσολιάκος Χρήστος, Γκάνος Βασίλειος, Παπαχατζάκης Εμμανουήλ και Γρίμας Αντώνιος

 

 

 

Μάθημα στην αίθουσα Ασυρμάτου Επικοινωνίας διακρίνονται από αριστερά προς τα δεξιά  οι Δόκιμοι 3ης ΣΙΑ: Στη πρώτη σειρά οι Τριάντος Αθανάσιος, Μπαραλιάκος Αντώνιος και Παπακώστης Κων/νος.  Στη δεύτερη σειρά οι Φούτσης Αλέξανδρος, Καραΐσκος Ιωάννης και Κάβουρας Σωκράτης.  Στη τρίτη σειρά Κρανιάς Ιωάννης , Φίλιππας Παναγιώτης, Γρίμας Αντώνιος και Γκάνος Βασίλειος.  Στη τελευταία σειρά οι Κουκουφίκης Δημήτριος , Παπαχατζάκης Εμμανουήλ και Εργαζάκης Εμμανουήλ

 

 

 

Διακρίνονται από αριστερά προς τα δεξιά  οι Δόκιμοι 3ης ΣΙΑ: Στο πάνω μέρος ο Γκάνος Βασίλειος  και ο Γκογκίδης Αντώνιος. Στο κάτω μέρος ο Κρανιάς Ιωάννης και ο Κλεφτογιάννης Αντώνιος

 

 

 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ  ΤΗΣ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ ΤΗΣ  25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1968

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΤΗΣ  21/11/1969

Λόγω της μεγάλης βροχής η ορκομωσία έγινε μέσα στο υπόστεγο της 123ΠΤΕ  (1η Φωτογραφία). Στη δεύτερη ο τότε αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος Δημήτριος Κωστάκος απονέμει τις πουλάδες (διακριτικό Ιπταμένου) και τα πτυχία.