Λοιπές Εκδηλώσεις

α. Κατάθεση στεφανιού στο μνημείο στη Πλατεία Καραϊσκάκη  (21/10/2012)