ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΑΑΑ 2015

ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Καββούρης Σπύρος 1457 ΨΗΦΟΙ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Παπαδόπουλος Μιχάλης 752 ΨΗΦΟΙ 1ος ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κολοβός Ιωάννης 1180 ΨΗΦΟΙ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
Μπούφης Θεόδωρος 958 ΨΗΦΟΙ 1ος ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΔΣ
Φαλτάϊτς Δημήτριος 1084 ΨΗΦΟΙ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ 1ος
Κοντοβάς Δημήτριος 1026 ΨΗΦΟΙ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ 2ος
Κρανιάς Ιωάννης 976 ΨΗΦΟΙ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ 3ος 
Βούλγαρης Νίκος  829 ΨΗΦΟΙ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ 4ος
Πλατάνας Πιέρρος 766 ΨΗΦΟΙ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ 5ος
Κασσαβέτης Γεώργιος 710 ΨΗΦΟΙ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ 6ος
Σβάρνας Ηλίας 698 ΨΗΦΟΙ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ 7ος
Πάνος Αθανάσιος 633 ΨΗΦΟΙ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ 8ος
Αναγνωστάκης Κων/νος 533 ΨΗΦΟΙ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ 9ος
Γονατάς Γεώργιος 482 ΨΗΦΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ