Πρώτη Συνεδρίαση του νεοεκλεγέντος ΔΣ/ΕΑΑΑ

Τη Δευτέρα 1-2-2016 πραγματοποιήθηκε , έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου Απτχου (Ι) ε.α. Σπύρου Καββούρη, η πρώτη τακτική συνεδρίαση του νεοεκλεγέντος ΔΣ της ΕΑΑΑ. Στη συνεδρίαση αυτή το ΔΣ εξέλεξε .με μυστική ψηφοφορία, τον Ασμχο (Ρ) ε.α. Ιωαν. Κρανιά ως Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Ασμχος (ΤΜΑ) ε.α Κων. Αναγνωστάκης ως Γραμματέως της Ένωσης. Αμέσως μετά το πέρας της πρώτης αυτής συνεδρίασης στην αίθουσα συνεδριάσεων εκλήθησαν και εισήλθαν οι Πρόεδροι των Παραρτημάτων. Όλοι οι Πρόεδροι των Παραρτημάτων ή οι αντιπρόσωποι τους ανέπτυξαν τις προτάσεις- απόψεις των για την εύρυθμο λειτουργία της ΕΑΑΑ . Η συζήτηση διεξήχθη σε πνεύμα αλληλοεκτίμησης, αγάπης και συναδελφοσύνης. Με το πέρας της συζήτησης αυτής στην αίθουσα συνεδριάσεων εκλήθησαν και εισήλθαν οι Πρόεδροι των αεροπορικών Συνδέσμων και Συλλόγων. Όλοι μαζί συζητήσαμε τα φλέγοντα θέματα που μας απασχολούν όλους εμάς τους αποστράτους. Αποφασίσθηκε οι συναντήσεις αυτές να γίνονται σε τακτά χρονικά. Στο τέλος των συζητήσεων αυτών οι Πρόεδροι των παραρτημάτων , των συλλόγων και των συνδέσμων ευχαρίστησαν τον Πρόεδρο και το ΔΣ της ΕΑΑΑ για την πρωτοβουλία αυτή λέγοντας ότι για πρώτη φορά στα χρονικά της ΕΑΑΑ έγινε τέτοια πρωτοποριακή συνάντηση με ανοικτή συζήτηση και με πνεύμα συναδελφοσύνης και χωρίς αντιπαλότητες.