Έκτακτο βοήθημα Μερισματούχων ΜΤΑ έτους 2019

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ) ανακοινώνει, ότι θα χορηγηθεί, ένα (1) μηνιαίο μέρισμα, ως έκτακτο βοήθημα έτους  2019. Δείτε εδώ την Ανακοίνωση του ΜΤΑ