Παραθερισμός μελών ΕΑΑΑ έτους 2020

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΩΝ  Ε.Α.Α.Α.  2020 ΥΠΟΒΟΛΉ ΑΙΤΉΣΕΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΎ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΊΑ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Α., ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ  ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ – ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ.                                                                                                                                                                    Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή της φετινής παραθεριστικής περιόδου, επισημαίνονται τα εξής ……

διαβάστε περισσότερα: εδώ