Εξόδιος ακολουθία μητέρας του μέλους του ΔΣ ΣΑΙΡ Εμμανουήλ Αποστόλου.

AΓAΠHTOI ΦIΛOI KAI ΣYNAΔEΛΦOI,
ME BAΘIA OΔYNH ΣAΣ ENHMEPΩNΩ ΠΩΣ EΦYΓE AΠO TH ZΩH H MHTEPA MOY, ΦPOΣΩ EMMANOYHΛ-ΛAMΠPINATOY. THN ΔEYTEPA 17 AYΓOYΣTOY 2020 ΣTIΣ 12 M. ΘA THN AΠOXAIPETHΣOYME AΠO TON IEPO NAO ΠANAΓIAΣ AΛEΞIΩTIΣΣHΣ ΠATPΩN.
ΠAPAKAΛΩ OΛOYΣ OΣOI TIMOYN THN MNHMH THΣ NA ΠPOΣEΛΘOYN KAI NA ΠPOΣEYXHΘOYN MAZI MAΣ ΓIA THN ANAΠAYΣH THΣ ΨYXHΣ THΣ AΓAΠHMENHΣ MAΣ.
META TIMHΣ
AΠOΣTOΛOΣ EMMANOYHΛ
ΣMHNAPXOΣ-IΠTAMENOΣ Π.A.