Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΙΡ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μετά τις εκλογές της 19ης Νοεμβρίου 2022, συγκροτήθηκε σε σώμα στην συνεδρίαση της 25ης Νοεμβρίου 2022, ως εξής:  Πρόεδρος, Σμχος (Ρ) Ιωάννης Δαλέζιος εα - Αντιπρόεδρος, Σμχος (Ρ) Κων/νος Γρηγοριάδης εα- Ταμίας, Σμχος (Ρ) Ευστάθιος Μωυσιάδης εα- Γραμματέας, Ανθσγός (Ρ) Ξενοφών Γκουγκουλής εα- Μέλη, Σμχος  (Ρ) Λεωνίδας Ελαιοτριβιάρης εα- Επγός  (Ρ) Κων/νος Κωνσταντάκος-Σμχος (Ρ) Κων/νος Πατσιώρας εα. Ο πρόεδρος  αφού έδωσε συγχαρητήρια για την εκλογή των μελών, ευχήθηκε καλή επιτυχία στο έργο του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.