Νέο Καταστατικό

Το Δ.Σ. του ΣΑΪΡ σας ενημερώνει ότι εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις από το Πρωτοδικείο Αθηνών. Το νέο καταστατικό έχει αντικαταστήσει το παλαιό.